Feldolgozás
loading

A 23VNet Kft. Általános Szerződési Feltételei

ÁSZF - HostIT Tudásbázis

A Szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, címei

 • Név: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.
 • Iroda, ügyfélszolgálat (munkanapokon 09:00-17:00) : 1132 Budapest, Visegrádi u 47/B.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-563212
 • Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.
 • Website: https://hostit.hu
 • Képviselő neve: Czina Sándor
 • Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
 • Adószám: 12188224-2-43
 • Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Telefonszám: 06 1 808 9886
 • Telefonszám: 06 1 450 1222

Az Általános Szerződési Feltételek célja, személyi és tárgyi hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja a 23VNet Kft. által nyújtott Internet tartalom szolgáltatás, úgymint Domain regisztráció, webtárhely bérlés, szerver elhelyezés, dedikált szerver bérlés, virtuális szerver bérlés, IP tranzit, IP tartomány szolgáltatás továbbiakban összefoglalóan „internet tartalom szolgáltatás” (TEÁOR 64.20.18, 72.30.10.0, 72.30.23.0 ) igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeknek, a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, a Felek közötti jogviszony szabályozása.

Személyi hatálya: Szolgáltató, Felhasználó, Előfizető (együtt: Felek).

Szolgáltató: az Általános Szerződési Feltételek 1.1. pontjában megjelölt gazdálkodó szervezet.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely igényli, vagy használja a Szolgáltató által nyújtott hírközlési szolgáltatásokat.

Előfizető: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll.

Egyéni Előfizető: az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

Üzleti / intézményi Előfizető: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó (Ptk. 685.§ c).

Felhasználói szabályzat: Felhasználói szabályzat amely kötelezően betartandó minden előfizető és felhasználó számára.

Díjbekérőkről szóló általános rendelkezések

Minden a http://hostit.hu -n történt megrendelés esetén a kiállított díjbekerő(pro-forma) árai érvényesek. A díjbekerők alapján befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni. Amint Ügyfelünk értesít a megrendelt szolgáltatás teljesíthetetlenségéről, a befizetett összeget maximum 3 munkanapon belül jóváírjuk kreditként a megrendelő számlafizetői fiókjában, amelyet később más szolgáltatás megrendelésére használhat fel.

Domain név szolgáltatás megrendeléséről és meghosszabbításáról Ügyfeleink állítják ki saját részükre a díjbekérő(ke)t. A kiállított díjbekérő lejárati dátuma nem befolyásolja a domain név lejáratát. Az adott domain név lejáratát az adott domain név végződés (TLD – Top Level Domain) nyilvántartója tartja nyilván. A domain lejárathoz képest késedelmes fizetés a domain elvesztését vonhatja maga után.

Az automata rendszer előzetesen feltöltött kreditekből is ki tudja egyenlíteni a domain hosszabbítás szolgáltatás díját. A kreditek feltöltéséről és a domain automatikus hosszabbításra jelöléséről előzetesen gondoskodni Ügyfelünk feladata, ha bármilyen ok miatt várhatóan nem tudja vagy nem szeretné a fordulópont előtt a díjbekérőt saját részére elkészíteni és azt azután kiegyenlíteni.

Webtárhely, DNS, VPS, Szerver bérlet, Szerver elhelyezés szolgáltatásokról automata rendszer állítja ki a díjbekérő(ke)t. Az automata rendszer 10 nappal a szolgáltatás fordulópontja előtt állítja ki a szolgáltatás hosszabbításához szükséges díjbekérőt. A szolgáltatás fordulópontja után 4 napos türelmi időt biztosít az automata a szolgáltatás díjának kiegyenlítésére. A ki nem fizetett szolgáltatást a fordulópontja utáni 5. (ötödik) napon az automata felfüggeszti.
Azaz összesen 14 nap áll rendelkezésre a megújuló szolgáltatás díjának kiegyenlítésére.
További 25 nap várakozás után a szolgáltató a ki nem fizetett szolgáltatást felmondottnak tekinti és törli. Ennek oka az, hogy a licenszelt szolgáltatások havi díjas elszámolásban kerülnek kiszámlázásra a szolgáltató felé. Minden meglévő fiók további költséget jelent a szolgáltatónak, amelyet nem tud átvállalni olyan előfizetőktől, akik 30 napon keresztül nem kívánták megújítani és visszaállítani a korábban élő szolgáltatásukat.

Az automata rendszer előzetesen feltöltött kreditekből is ki tudja egyenlíteni a megújuló szolgáltatás díját. A kreditek feltöltéséről előzetesen gondoskodni Ügyfelünk feladata, ha bármilyen ok miatt várhatóan nem tudja vagy nem szeretné a fordulópont előtt elkészülő díjbekérőt a lehetséges fizetési módok egyikével a fordulópont előtt kiegyenlíteni.

Ügyfélszolgálatunknál hibajegyben kérhető díjbekérő egy adott szolgáltatás megújuló díjbekérőjének előzetes elkészítésére. Ez a díjbekérő kizárólag a következő időszakra szóló 1db. díjbekérő lehet, a díjbekérők előzetes felhalmozására nincs lehetőség. Nagyobb időszak egy összegben fizetésére az adott szolgáltatáshoz választható kereteken belül van lehetőség.

Minden szolgáltatást az Ügyfeleink saját kockázatukra igénylik az általuk választott időszakra. Amennyiben előfizető a kifizetett szolgáltatást, lejárata előtt mondja fel, a befizetett összeg nem kerül sem visszafizetésre sem jóváírásra. Kérjük, amennyiben bizonytalan a kért szolgáltatás időtartamában, a legrövidebb választható időszakot jelölje meg, amelyre még előreláthatóan szüksége lehet.

Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás
A szerződés mindig a díjbekérőben meghatározott időszakra jön létre. Ezen időszak lejárta előtt 10 nappal az automata rendszer létrehozza a díjbekérőt és erről elektronikus levélben értesítést küld, majd
a lejáratkor is kiküld egy értesítőt, majd
5 napon belül a rendszer felfüggeszti a szolgáltatást amennyiben nem érkezett be a díjbekérő összege.

Elektronikus számla

A kifizetett díjbekérőről az automata rendszer elektronikus számlát állít ki a szamlazz.hu rendszerével. A számlán azok az adatok kerülnek feltüntetésre, amelyeket Ügyfeleink Ügyfélfiókjukban előzetesen megadtak. Amennyiben el kívánnak térni az Ügyfélfiók adataitól, a létrejött díjbekérő számlázási adatait kifizetés előtt módosíthatják. Ez esetben a díjbekérő adatai szerint készül majd el az elektronikus végszámla.
Az ügyféladatok utólagos módosítása nem befolyásolja a meglévő számlák adatait.

Domain regisztrációs feltételek:

.HU http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html

.EU eurID

.COM, .NET, .ORG, sok más nemzetközi ICANN

Minden itt fel nem sorolt domain végződés regisztrációját az adott végződés nyilvántartó szervezete szerinti szabályozás szerint tudjuk elvégezni. Amennyiben nem találja az itt felsoroltak között az Ön által választott végződést és nem ismeri annak regisztrációs szabályozását, kérjük érdeklődjön!

Az Általános Szerződési Feltételek tárgyi hatálya a Webtárhely, VPS, Bérelhető szerver és Szerver elhelyezés szolgáltatás nyújtására

Webkiszolgáló: Weboldalaknak biztosí­tott tárterületen elhelyezett fájlok elérhetőségét biztosító szerver, web szerver alkalmazással.

Webtárhely szolgáltatás más néven Webhosting: A webtárhely szolgáltatás (angolul shared web hosting service) egy olyan internetes szolgáltatás, ahol egy webes protokolt (http, https) kiszolgáló szerver alkalmazás erőforrásait több felhasználó között osztják el. Minden felhasználó egy, a webkiszolgáló szerver által meghatározott tárhelyet foglal el.

Webtárhely: Az a tárterület, amely a webkiszolgálón megtalálható és a weboldal(ak) fájljait tárolja.

E-mail tárhely: elektronikus levelezéshez tárhely szolgáltatás, amelyben a szolgáltató a levelek tárolását és azok elérhetőségét meghatározott, elektronikus levelezéshez használt protokollokon keresztüli elérhetőségét vállalja. Utóbbiak: POP3, IMAP, SMTP.
Vállalhat továbbá a szolgáltató ún. webmail szolgáltatást is, amely webes protokolon keresztül elérhető levelező klienst jelent az e-mail tárhely elektronikus levelezési protokoljainak eléréséhez.

Szerver vagy más néven kiszolgáló: olyan számítógép vagy felépítésében, működésében ahhoz hasonló eszköz, amely hálózatról elérhető szolgáltatást biztosít.
Elhelyezkedése szerint lehet helyi vagy Interneten elérhető. A továbbiakban a szerver kifejezést az Interneten elérhető szolgáltatás biztosítására alkalmas eszközökre használjuk, hacsak ezt külön nem jelezzük.

Virtuális szerver vagy röviden VPS: egy szervernek rész erőforrásait használó program, amely a rajta futtatott programok számára szerver erőforrásokat biztosít. A VPSen kiszolgált programok számára a virtuális szerver által biztosított erőforrások jelentik az összes használható erőforrást.

Bérelhető szerver: a szolgáltató szervertermében meghatározott időre és megállapodott erőforrás értékekkel működő szerver, amelynek használatát az előfizető bérli.

Szerver elhelyezés: az előfizető a saját eszközét adja át a szolgáltatónak:
– szerverteremben való elhelyezésre
– megállapodott sávszélességgel és hálózati feltételekkel való elérhetőséggel való távoli használatra.

Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya a Webtárhely, VPS, Bérelhető szerver és Szerver elhelyezés szolgáltatásokhoz

Az Általános Szerződési Feltételek a szolgáltató weboldalán elvégzett regisztráció időpontjától érvényesek.

A 23VNet Kft. webtárhely, VPS, Bérelhető szerver és szerver elhelyezés szolgáltatását az Előfizetők számára a szervertermében nyújtja. Egyéni megállapodás esetén más helyen is lehetséges szolgáltatás bérlése.

Az Előfizető minden elvárhatót megtesz azért, hogy az általa felügyelt számítógép(eke)n és hálózat(ok)on a visszaélések kockázatát minimalizálja. Azokat az eszközeit használja az Internetes tartalmak és hálózat elérésre, amelyek vagy hozzáértő által felügyeltek vagy hozzáértő felügyelet hiányában szolgáltató által folyamatosan biztonsági frissítésekkel ellátott eszközök.

Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

Az Előfizetők tájékoztatása, közzététel és értesítés a Webtárhely, VPS, Bérelhető szerver és Szerver elhelyezés szolgáltatásokhoz

Közzététel

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek közzétételi kötelezettségének, valamint, ha az ÁSZF bármely más tájékoztatás közzétételéről beszél, az alábbiak szerint tesz eleget: weboldalán közzéteszi.

Értesítés

A) Általános értesítésHa az Általános Szerződési Feltételek az Előfizető értesítéséről rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: – hírközlési úton elsősorban weboldalán vagy elektronikus levélben.B) Karbantartásról szóló értesítésA Szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges értesítést – az értesítendő Előfizetők körétől függetlenül – weboldalán vagy elektronikus levelezés útján teljesítheti.

A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása a Webtárhely, VPS, Bérelhető szerver és Szerver elhelyezés szolgáltatásokhoz

A szolgáltatás TEÁOR száma: 72.30.10.0, 72.30.23.0.
A szolgáltatás jellemzői és leírása az általános információk részben meghatározott.

Internet tartalom szolgáltatás

A 23VNet Kft. jelenlegi eszközeivel a BIX 1132 Budapest Victor Hugo épületében lévő saját szerver termében valósítja meg.

Az előfizetői szerződés létrejöttének feltétele, hogy az Előfizető kifizesse a 23VNet Kft. weboldalán a felhasználói ügyfélfiókjában létrehozott díjbekérőt. Előfizető vagy költségviselő az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig: a Szolgáltató OTP Bankszámlájára (11711041-20795753) történő átutalással, az Előfizető külön igénybejelentése alapján készpénzben, bankkártyás fizetéssel, PayPal fizetéssel, vagy a Szolgáltató által esetlegesen elérhetővé tett egyéb fizetési módokon

Az Internet szolgáltatás hibamentes és folyamatos működéséért, illetve az ennek hiányából eredő kárért a Szolgáltató csak az általa működtetett (saját hálózaton) bekövetkezett, érdekkörébe eső hibákért felel. A Szolgáltatónak nincsen szerződéskötési kötelezettsége, az előfizetői szerződés kötését jogosult a szerződés létrejöttéig bármikor megtagadni.

A 23VNet Kft. jogosult a saját hálózatát megvédeni más hálózatokból érkező illegális felhasználás (DOS támadás, betörési kísérletek, szabványtól eltérő adatcsomagok, kéretlen reklámlevél, vírustámadás) esetén.

Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb (kiegészítő) szolgáltatások a a Webtárhely, VPS, Bérelhető szerver és Szerver elhelyezés szolgáltatásokhoz

A 23VNet Kft. a weboldalán a szolgáltatás megrendelésekor továbbá azt követően a kiegészítő szolgáltatások között felsorolt szolgáltatásokat biztosíthatja megrendelés és díjkiegyenlítés esetén az Előfizetőnek. A kiegészítő szolgáltatások elérhetősége időszakosan változhat. Amennyiben olyan kiegészítő kerül megrendelésre, amely egy másikkal technikailag nem összeegyeztethető, akkor a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az előfizetővel. Sikertelen kapcsolatfelvétel vagy teljesíthetetlen megrendelés esetén a Szolgáltató a még át nem adott kiegészítő szolgáltatás díját jóváírja kreditként a díjbekérők kezelése leírásnak megfelelően.

Szerződéskötés

A szolgáltatási szerződés automatikusan létrejön a szolgáltató és megrendelő között amikor a megrendelő kifizeti a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó díjbekérőt. Az üzleti / intézményi, írásbeli előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha

– a képviselője bemutatja a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát vagy
– a megrendelés során cégjegyzékben olvasható kapcsolattartási e-mail címről küld megrendelést és az oda kiküldött díjbekérőt kiegyenlíti vagy
– ha a cégjegyzékben megadott weboldalon megtalálható kapcsolattartói e-mail címmel történik a megrendelés, oda kerül kiküldésre a díjbekérő, amelyet a megrendelő kiegyenlít.

A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötését megtagadhatja, ha:

– a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételeket az Előfizető nem tudja biztosítani.

Jelszavak kezelése

Jelszavak kezelésének ügymenete a következő módon történik:

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét a felhasználói jelszavak cseréjére a saját biztonságának érdekében. A Szolgáltató felhívja az Ügyfelek figyelmét a telepítéskor arra is, hogy a biztonságos működés érdekében a felhasználó köteles gondoskodni saját számítógépének védelméről. Amennyiben az Előfizető ezt elmulasztja vagy nem megfelelő védelmet biztosít saját számítógépének, akkor az ebből adódó károkért maga vállalja a felelősséget.
A szolgáltató jelzi továbbá, hogy a számlafizetői fiókban személyes adatok és adott szolgáltatás eléréséhez szükséges hozzáférések is elérhetővé válhatnak az adott szolgáltatás megrendelés teljesítése után. A szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az előfizető a hozzáféréseit más személyeknek elérhetővé teszi és ebből eredően az előfizető vagy bárki kárt szenved.
A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy jogosulatlan harmadik fél hozzáférését az általa üzemeltett nyilvántartáshoz és az általa kezelt adatokhoz meggátolja.

Az egyedi előfizetői szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a Felek további feltételeket is meghatározhatnak.

A szerződés hatálya

Az előfizetői szerződés a díjbekérőn meghatározott időre jön létre. A következő időszak módosítására a Szolgáltató lehetőséget biztosít, amíg a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik kiegyenlítetlen díjbekérő. Kiegyenlítetlen díjbekérővel rendelkező szolgáltatás módosítása minden esetben egyéni elbírálás alá esik.

Rendelkezésre állás

A szolgáltató egységesen 99,9% -os rendelkezésreállást (SLA) vállal az általa nyújtott Webtárhely, VPS, Bérelhető szerver, szerver elhelyezés szolgáltatásokra.

 • A webtárhely esetén a rendelkezésre állást a tárhelyre feltöltött fájlok elérhetősége (ftp vagy más file kezelőben), a webkiszolgálást végző program elérhetősége és a PHP + MySQL alapú oldalak esetében a PHP feldolgozó program valamint a MySQL kiszolgáló szerver együttes elérhetőségében határozza meg.
  Nem tartozik azonban a rendelkezésre állás megítélésébe a weboldal fájljainak bármilyen megjelenése, amely a felhasználó igényeitől eltér, ha a kiszolgáló programok együttesen elérhetőek.
  Nem tartozik továbbá a rendelkezésre állás megítélésébe az az állapot, ha a felhasználó fájljai a szolgáltatótól független körülmények miatt – például felhasználó által törlés, felhasználó által illetékesnek vagy illetékteleneknek hozzáférés biztosítás, hibás konfigurációs beállítás – a kiszolgálón nem elérhetőek.
  Nem tartozik a rendelkezésre állás megítélésébe díjfizetés elmaradása vagy a szabályzat megszegése esetén történt felfüggesztésből vagy törlésből adódó elérhetetlenség.
 • A VPS szolgáltatás esetén a rendelkezésre állást a virtuális szerver Internet hálózaton való elérhetőségében, a vps nem létezése vagy hibás hálótazati beállításainak esetén azt létrehozni képes felület elérhetőségében határozza meg.
  Nem tartozik a rendelkezésre állás megítélésébe az az eset, ha a VPSt a szolgáltatón kívül annak jogusult vagy jogtalan kezelője elérhetlenné teszi az Internet hálózaton (leállítás, tűzfal konfiguráció, egyéb szoftver konfiguráció, a vpsen futó program hibája .. stb).
  Nem tartozik a rendelkezésre állás megítélésébe díjfizetés elmaradása vagy a szabályzat megszegése esetén történt felfüggesztésből vagy törlésből adódó elérhetetlenség.
 • A bérelhető szerver esetén a rendelkezésre állást a szerver megállapodott egészének működése és Internet hálózaton való elérhetőségében határozza meg a rendelkezésre állást.
  Nem tartozik a rendelkezésre állás megítélésébe az az eset, ha a bérelhető szervert a szolgáltatón kívül annak jogusult vagy jogtalan kezelője elérhetlenné teszi az Internet hálózaton (leállítás, tűzfal konfiguráció, egyéb szoftver konfiguráció, futó program hibája .. stb).
  Nem tartozik a rendelkezésre állás megítélésébe díjfizetés elmaradása vagy a szabályzat megszegése esetén történt felfüggesztésből vagy törlésből adódó elérhetetlenség.
 • Szerver elhelyezés szolgáltatás esetén a szerver megállapodás szerinti Internet hálózaton való elérhetőségében határozza meg a rendelkezésre állást.
  Nem tartozik a rendelkezésre állás megítélésébe az az eset, ha a szervert a szolgáltatón kívül annak jogusult vagy jogtalan kezelője elérhetlenné teszi az Internet hálózaton (leállítás, tűzfal konfiguráció, egyéb szoftver konfiguráció, futó program hibája .. stb).
  Nem tartozik a rendelkezésre állás megítélésébe díjfizetés elmaradása vagy a szabályzat megszegése esetén történt felfüggesztésből vagy törlésből adódó elérhetetlenség.

Karbantartás miatti szünetelés

Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt – más műszaki megoldás hiányában – kerül sor, ez alkalmanként az 5 órát nem haladhatja meg.

Az előzetesen, legalább 48 órával előre bejelentett karbantartás, amely nem lehet hosszabb 1 óránál és nem eshet a 07:00-22:00 időszakba Európa/Budapest időzóna szerint, nem számít bele a rendelkezésre állásban vállalt elérhetőségbe.

Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei a Webtárhely, VPS, Bérelhető szerver és Szerver elhelyezés szolgáltatások esetén

Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:

az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, különösen amennyiben nem tartotta be a Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek;

sérti 23VNet Kft. saját felhasználói szabályzatát ;

A Szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez.

Az előfizetői szerződés módosítása Webtárhely, VPS, Bérelhető szerver és Szerver elhelyezés szolgáltatás esetén

A szerződés módosítására a felhasználó ügyfélfiókjában van lehetőség, itt tudja az igénybe vett szolgáltatást bővíteni és csökkenteni (upgrade , downgrade), erre az automatikus rendszer biztosít lehetőséget az igénybe vett szolgáltatás lejárati dátuma előtti 10. napig. A rendszer a feljavított és a jelenlegi csomag közötti árkülönbséget a hátralévő időszakra kiszámolja és egy díjbekérő számlát generál róla. Amennyiben ez a díjbekérő kiegyenlítésre kerül abban az esetben a szolgáltatást módosítja a díjbekérő számla alapján. Ha a módosításra az automata rendszer bármilyen okból nem ad lehetőséget, a módosítást hibajegyben kérheti Ügyfélszolgálatunktól. Az esetet Ügyfélszolgálatos kollégáink megvizsgálják és tájékoztatást adnak arról, hogy a módosítás lehetséges-e. Amennyiben igen, van-e egyéb feltétele vagy költségvonzata a kívánt módosításnak. Ez alapján Ügyfelünk eldöntheti, kéri-e a módosítást.

Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződés indoklás nélküli felmondására. A felmondás történhet:

 • írásban a szolgáltatás azonnali törlését kérve,
 • Ügyfélfiókban a szolgáltatás lejáratkori törlését kérve
 • díjbekérő kiegyenlítés hiánya miatt a díjbekérőkről szóló általános leírásnak megfelelően.

Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél elmulasztja a vállalt kötelezettségeit.
A felmondás nem mentesíti egyik Felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak. A kiegyenlítetlen díjbekérő nem jelent kötelezettséget.


Az Általános Szerződési Feltételek tárgyi hatálya az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtására

Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek a hatósági nyilvántartásba vételtől kezdődően érvényesek és hatályosak.

A 23VNet Kft. Internet tartalomelőfizetői szolgáltatását az Előfizetők számára az Európai Unió területén, adott időponttól kezdve nyújtja.

Az Általános Szerződési Feltételek területi hatálya: az Európai Unió, ahol a Szolgáltató az Internet tartalom előfizetői szolgáltatást nyújtja.

Az Előfizető minden elvárhatót megtesz azért, hogy az általa felügyelt számítógép(eke)n és hálózat(ok)on a visszaélések kockázatát minimalizálja. Azokat az eszközeit használja az Internetes tartalmak és hálózat elérésre, amelyek vagy hozzáértő által felügyeltek vagy hozzáértő felügyelet hiányában szolgáltató által folyamatosan biztonsági frissítésekkel ellátott eszközök.

Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

Az Előfizetők tájékoztatása, közzététel és értesítés az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtása esetén

Közzététel

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek közzétételi kötelezettségének, valamint, ha az ÁSZF bármely más tájékoztatás közzétételéről beszél, az alábbiak szerint tesz eleget: weboldalán közzéteszi.

Értesítés

A) Általános értesítés

Ha az Általános Szerződési Feltételek az Előfizető értesítéséről rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget:

– hírközlési úton elsősorban weboldalán vagy elektronikus levélben.

B) Karbantartásról szóló értesítés

A Szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges értesítést – az értesítendő Előfizetők körétől függetlenül – weboldalán vagy elektronikus levelezés útján teljesítheti.

A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtása esetén

A szolgáltatás TEÁOR száma: 62.20.18.0.

A 23VNet Kft. által biztosított internet tartalom szolgáltatások listáját a szolgáltató a mindenkori weboldalán hirdeti meg

A csomagszűrést a 23VNet Kft. az ügyfelek értesítése nélkül nem alkalmazhatja

A két alapszolgáltatást a Szolgáltató – a levelezést és a webes elérést fenntartja.

A szolgáltatás igénybevételének módja

A 23VNet Kft. által nyújtott (Internet) szolgáltatásokhoz a jelen Általános Szerződési Feltételekben és az egyedi előfizetői szerződésben foglalt formai és eljárási szabályok szerint – a műszaki feltételek függvényében – az Európai Unió területén bárki hozzájuthat.

Internet tartalom szolgáltatás

A 23VNet Kft. jelenlegi eszközeivel a BIX 1132 Budapest Victor Hugo épületében lévő saját szerver termében valósítja meg.

Az előfizetői szerződés létrejöttének feltétele, hogy az Előfizető kifizesse a 23VNet Kft. weboldalán a felhasználói ügyfélfiókjában létrehozott díjbekérőt. Előfizető vagy költségviselő az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig: a Szolgáltató OTP Bankszámlájára (11711041-20795753) történő átutalással, az Előfizető külön igénybejelentése alapján készpénzben, bankkártyás fizetéssel, PayPal fizetéssel, vagy a Szolgáltató által esetlegesen elérhetővé tett egyéb fizetési módokon

Az Internet szolgáltatás hibamentes és folyamatos működéséért, illetve az ennek hiányából eredő kárért a Szolgáltató csak az általa működtetett (saját hálózaton) bekövetkezett, érdekkörébe eső hibákért felel. A Szolgáltatónak nincsen szerződéskötési kötelezettsége, az előfizetői szerződés kötését jogosult a szerződés létrejöttéig bármikor megtagadni.

A 23VNet Kft. jogosult a saját hálózatát megvédeni más hálózatokból érkező illegális felhasználás (DOS támadás, betörési kísérletek, szabványtól eltérő adatcsomagok, kéretlen reklámlevél, vírustámadás) esetén.

Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb (kiegészítő) szolgáltatások az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtásához

A 23VNet Kft. egyéni igényeknek megfelelően, a internet tartalom előfizetői szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja az előfizetőinek, valamint az igénylőknek:

 • SSL tanusítvány,
 • IP címek , IP tartományok delegálása
 • RIPE ügyintézés

Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai

A 249/2001 (XII.18.) Korm. Rendelet 3. § d) pontja szerint előfizetői szerződés: Az előfizetői szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből és az egyedi előfizetői szerződésből áll.”

Szerződéskötés

Az előfizetői szerződés automatikusan létrejön a szolgáltató és megrendelő között amikor a megrendelő kifizeti a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó díjbekérőt.

Jelszavak kezelésének ügymenete a következő módon történik:

 • a szerződéskötés során a felhasználói információk rögzítésekor, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszavakat a szolgáltatói rendszer automatikusan generálja és a felhasználó által rögzített email címre kiküldi.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét a felhasználói jelszavak cseréjére a saját biztonságának érdekében. A Szolgáltató felhívja az Ügyfelek figyelmét a telepítéskor arra is, hogy a biztonságos működés érdekében a felhasználó köteles gondoskodni saját számítógépének védelméről. Amennyiben az Előfizető ezt elmulasztja vagy nem megfelelő védelmet biztosít saját számítógépének, akkor az ebből adódó károkért maga vállalja a felelősséget.

Az egyedi előfizetői szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a Felek további feltételeket is meghatározhatnak.

Az üzleti / intézményi, írásbeli előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselője bemutatja a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát.

A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötését megtagadhatja, ha:

A szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételeket az Előfizető nem tudja biztosítani. Nem megfelelő konfigurációjú előfizetői számítógép, valamint az Ügyfél által biztosítandó, hibás, vagy alkalmatlan hálózati adapterkártya, hálózati szoftver hiánya esetén.

A szerződés hatálya

Az előfizetői szerződés határozatlan időre jön létre. A határozott időre kötött szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető.

Karbantartás miatti szünetelés az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtása esetén

Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt – más műszaki megoldás hiányában – kerül sor, ez alkalmanként az 5 órát nem haladhatja meg.

Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételeiből az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtása esetén

Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:

 • az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, különösen amennyiben nem tartotta be a Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek ;
 • sérti 23VNet Kft. saját felhasználói szabályzatát ;

A Szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez.

Az előfizetői igények kezelése

Az igénylőnek az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei közül bármelyik adatában bekövetkezett változást a 23VNet Kft-nek az adatváltozást követő 15 napon belül a http://hostit.hu oldalon regisztrált felhasználói fiókjában kell megtennie.

Számlázási cím módosítása

Az Előfizető az előfizetői szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül az ügyfélfiókjában módosítani. Amennyiben ez nem történik meg a számlát csak az ügyfélfiókban meglévő aktuális adatok alapján tudjuk kiállítani.

A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtásának vonatkozásában

Az előfizetői szerződés elsősorban a Felek közös megegyezésével, egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével.

A Szolgáltató az előfizetői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:

 • ha az előfizetői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak (pl. a hálózat jellegének megváltozása);
 • ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata, és/vagy jogszabály módosulása alapján;
 • a szolgáltatás díjának változása esetén a 7.1. pontban foglalt feltételek fennállása alapján, az abban foglalt korlátozásokkal.

Változás az Előfizető adataiban, vagy azok kezelésében

Az Előfizető az előfizetői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató az Előfizető kérésére módosíthatja az előfizetői szerződést, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az előfizetői hozzáférési pont helye megváltozna (átírás).

Az előfizetői szerződés felmondása, megszűnése az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtása esetén

A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről

A határozatlan idejű előfizetői szerződést az Előfizető jogosult indoklás nélkül – 8 napos felmondási idővel – bármikor írásban felmondani.

A felmondást az Ügyfélszolgálathoz kell eljuttatni,e-mailben vagy levélben. A szerződés megszűnése nem mentesíti az Előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

A szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtása esetén

 • Előfizető szerződésszegése esetén

A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést 15 (tizenöt) napos határidővel felmondhatja, ha

 • az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem szünteti meg;
 • az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy
 • az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja.
 • Előfizető díjtartozása esetén

A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki.

A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 (harminc) napos határidővel jogosult felmondani az alábbi esetekben:

 • a Szolgáltató szolgáltatási területének meghatározott részén a szolgáltatás nem, vagy nem gazdaságosan működtethető az előfizetők alacsony száma következtében;
 • jóhiszemű használat szabályainak megszegése esetén.

Az Előfizető szerződésszegő magatartása esetén a Szolgáltató a felmondást megelőzően írásban köteles felszólítani az Előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére, és egyben figyelmeztetni a szerződésszegés lehetséges jogkövetkezményeire. A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, elektronikus levélben köteles az Előfizetőnek megküldeni. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban, elektronikus hírközlési úton haladéktalanul értesíteni.

Szolgáltató általi felmondás esetén a Szolgáltató a felmondási idő alatt – amennyiben annak oka az Előfizető szerződésszegése – jogosult az előfizetői szolgáltatás(oka)t korlátozni.

A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell:

 • a felmondás indokát, és
 • a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját,
 • ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával.

Kézbesítettnek kell tekinteni az elektronikus levélben megküldött felmondást.

Az előfizetői szerződés megszűnése az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás nyújtása esetén

A határozott idejű szerződés megszűnik:

 • a határozott idő elteltével,
 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnése esetén,
 • egyéni Előfizető elhalálozása esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös vagy eltartó,
 • a Felek közös megegyezésével,

A határozatlan idejű szerződés a fentieken túl rendes felmondás esetén is megszűnik.

Közös szabályok az Internet tartalomelőfizetői szolgáltatás valamint
Webtárhely, VPS, Dedikált szerver, Szerver elhelyezés esetén

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

Az Előfizető jogai

Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató köteles az Előfizetőről az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni.

A Szolgáltató az Előfizetők és a Felhasználók részére történő számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelhet:

 • az előfizetői szerződés kötelező elemei,
 • az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, továbbított adat terjedelme,
 • az egyéb szolgáltatás dátuma,
 • a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,
 • tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei.

Az a) pont szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, a b), c) pont szerinti adatok pedig a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő.

A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatók:

 • azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
 • a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,
 • a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak,

Az Előfizető adatainak átadásáról a Szolgáltató az Előfizetőket haladéktalanul értesíti. Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az Előfizető Szolgáltató által kezelt személyes adatairól a fentiekben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató harmadik személyeknek felvilágosítást (ideértve az adatok továbbítását is) kizárólag az Előfizető írásbeli hozzájárulása alapján adhat. A Szolgáltatót – ideértve minden tagját, alkalmazottját, megbízottját – a Hírközlési Törvény 57.§-a alapján adat- és titokvédelmi kötelezettség terheli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott közlésekkel és személyes adatokkal kapcsolatban. Ezen titoktartási kötelezettség alóli felmentésre, annak időtartamára a külön törvényekben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Az Előfizető nem jogosult az Internet hozzáférés harmadik személy részére történő átengedésére, illetőleg annak kereskedelmi célú felhasználására. A fentieken túl a felek az egyéni előfizetői szerződésben eltérően rendelkezhetnek.

A Szolgáltató jogai

Az Előfizető forgalmának megfigyelése

A Szolgáltató jogosult az Előfizető forgalmának megfigyelésére, a forgalmi adatok rögzítésére, továbbá az adatok statisztikai feldolgozására. A megfigyelési adatokat bizalmasan kezeli, és kizárólag hálózat biztonsági, minőség ellenőrzési és saját üzleti céljaira használja. A Szolgáltató jogosult az Előfizető által használt eszközökön az Internet felől nyilvánosan elérhető szolgáltatásokon külön bejelentés nélkül hálózatbiztonsági ellenőrzést végezni a szolgáltatás biztonságának megóvása érdekében.

Az Előfizető kötelezettségei

Az Előfizető a szerződés tárgyát képező Internet szolgáltatás igénybevételekor köteles az Internet Etikai Kódexben foglaltakat betartani. Az Előfizető köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő, stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Az Előfizető a Szolgáltató által a szolgáltatás igénybevétele céljából rendelkezésre bocsátott szoftvert kereskedelmi célra nem használhatja. Az Előfizető által használt egyéb szoftverek esetében a jogtiszta felhasználást az Előfizető köteles garantálni, ezért a felelősség az Előfizetőt terheli. Az információvédettségért az Előfizető tartozik felelősséggel. Az Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amelyhez a hozzáférés az IP címén keresztül történik.

Díjfizetés nem díjbekérő alapú számlázás esetén

A szolgáltató kizárólag egyedi előfizetői szerződés esetén biztosít a díjbekérőtől eltérő számlázási formát.

Az Előfizetőt a szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli az egyedi előfizetői szerződésben feltüntetett módon, a szolgáltatás mindenkori díjának megfelelően, a létrehozott számla alapján.

Számlázás gyakorisága. A Szolgáltató a megrendelt időszaknak megfelelően számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről (a továbbiakban: díjak). A Szolgáltató az azonos helyzetben lévők azonos elbírálásának elvének figyelembevételével nyújthat kedvezményt.

Számlázás integritása. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás az előfizetői nyilvántartás, az Előfizető által igénybevett szolgáltatás alapján történik. A Szolgáltató kizárólag az előfizetői szerződésben szereplő, illetve az Előfizető által igénybevett és a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az előfizetői szerződésben megjelölt díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettségek szerint. A Szolgáltató számlázási rendszere zárt, külső személyek által nem manipulálható.

A díjkiegyenlítés határideje. A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. A Szolgáltató köteles számláját az azon feltüntetett befizetési határidő előtt 8 nappal az előfizető részére megküldeni. A Szolgáltató által az előfizető által megadott elektronikus címre kiküldött (eljuttatott) fizetési értesítők a feladást követő 5. napon kézbesítettnek tekintendők. Amennyiben az Előfizető a havi rendszerességgel fizetendő díjakról a forduló előtt 10 nappal nem kap számlát, ezt be kell jelentenie az illetékes ügyfélszolgálaton. A rendszeres díjak megfizetése a – számlázási gyakoriságnak megfelelő – tárgyidőszakra vonatkozóan előre fizetendők.

A jóhiszemű használat szabályai

Általános elvek

Jelen pontban foglalt előfizetői kötelezettségek célja az, hogy a Szolgáltató a többi vétlen Előfizető, illetve más szolgáltatók Internet előfizetőinek védelmében megakadályozza a szolgáltatás igénybevételének olyan módjait, melyek jog-, illem-, és/vagy erkölcsi szabályba ütköznek, vagy az előfizetői szerződés rendelkezéseinek megsértésével korlátozzák a Szolgáltató hálózatának az Előfizetők által elvárható elérhetőségét, használatát. Ide értjük azt is, amikor az Előfizető oldalát illetve szerverét, virtuális szerverét feltörték és kártékony programokat futtatnak ill. spammelnek róla. Jelen pontban foglalt bármely kötelezettség megsértése esetén a szolgáltató jogosult a felhasználót felszólítani a szerződésszegés megszüntetésére. Ennek eredménytelensége, illetve a felszólítás után a felszólításban meghatározott szerződésszegés ismételt elkövetése esetén újabb felszólítás nélkül a Szolgáltató jogosult az Előfizetővel kötött szerződés felmondására.

A szolgáltatás szerződésszegő használata

Elektronikus posta használata

Az Előfizető részéről elektronikus posta küldése és fogadása során az alábbi magatartások minősülnek rosszhiszeműnek és a szerződés megsértésének:

 • más Internet-használók megengedhetetlen kifejezésekkel, és/vagy e-mail üzenetek gyakoriságával vagy méretével való zaklatása, fenyegetése, illetve megsértése;
 • lánc jellegű (a címzettet a levél továbbküldésére felhívó) levél továbbítása, illetve mások felhívása ilyen jellegű levél küldésére, tekintet nélkül arra, hogy a címzett kívánja-e az ilyen jellegű levél vételét;
 • olyan üzenet küldése, amelynek fejléce a jogos felhasználó engedélye nélkül annak címét tartalmazza (levél feladójának vagy más paraméterének hamisítása);
 • nagy tömegű vagy kereskedelmi jellegű üzenetek küldése. Ilyennek minősül többek között a kereskedelmi reklámok, közlemények, jótékonysági kérések, aláírásra szánt petíciók és vallásos üzenetek tömeges feladása;
 • levélbomba küldése. Levélbombának minősül az olyan üzenet, amelyet a feladó egyszerre több ezer példányban küld el a címzetteknek.
 • Terjedelmes üzenetek (és fájlok) feladása, azzal a céllal, hogy egy meghatározott szerver használatát és/vagy egy Előfizető számára a hálózat használatát lehetetlenné tegye;
 • egyéb, az Internet, illetve a Szolgáltató hálózatának olyan elektronikus levelekkel, üzenetekkel történő terhelése, amely a hálózat bedugulásához, lassulásához, esetlegesen részleges vagy teljes leállásához vezet;
 • Vírusos levelek továbbítása.

A szolgáltatói oldalon nem minősül kéretlen levélnek és nem illő felhasználásnak az, ha a Szolgáltató technikai információit (pl. tervezett karbantartás, kiesés, stb.), illetve az Internet szolgáltatással kapcsolatos akciók marketing értesítőit (amennyiben azok küldését az Előfizető nem tiltotta meg) postázza az előfizetők számára, az ilyen leveleket az Előfizető tűrni köteles. Amennyiben az Előfizető a fenti rendelkezéseket megszegi, a Szolgáltató jogosult a hálózat és a többi Előfizető védelme érdekében az előfizetői hozzáférés azonnali felfüggesztésére, és ezzel egyidejűleg az Előfizető írásbeli figyelmeztetésére a szerződésszegés abbahagyásáról, és a jogkövetkezményekről. A Szolgáltató a felfüggesztés helyett jogosult az Előfizető e-mail szolgáltatását az előfizetői szerződésszegés időtartamára korlátozni, és erről az Előfizetőt egyidejűleg írásban tájékoztatni. Amennyiben az Előfizető a fenti rendelkezést nem szünteti meg, a Szolgáltató jogosult az Előfizető szerződését felmondani.

Levéltárhely (levélszekrény) korlátozás:

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal azon károkért, amelyek abból erednek, hogy az Előfizető azért nem kapja meg az üzenetet, mert azt, tárolóhely hiányában visszaküldte a feladónak.

Interneten történő beszélgetések (chat)

Honlapok használata

A honlapra történő információ felvitel során az Előfizető az alábbi magatartási szabályokat köteles megtartani:

 • tartózkodás harmadik személy szerzői jogának vagy egyéb szomszédos jogának megsértésétől, értve ez alatt a védjegyhez fűződő jogokat is;
 • tartózkodás jogszabályba, illetőleg az általános erkölcsi normákba ütköző anyagok honlapon való megjelenítésétől, védjegyhez kapcsolódó jogok megsértésétől;
 • a 23VNet Kft. jó hírnevének védelme;

A jó hírnév védelmének sérelmét jelenti különösen a jó hírnévre vonatkozó, azt sértő, valótlan tény állítása, híresztelése, illetve való tény hamis színben történő feltüntetése, törvénysértő, illegális, etikátlan információk, az ezekre mutató url-ek közzététele.

Amennyiben az Előfizető az előzőekben foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni a tárhely elérését, és e-mailen felszólítást küldeni az Előfizetőnek, felszólítva őt a magatartástól való tartózkodásra. Ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató jogosult arra, hogy a kérdéses közléseket és információkat eltávolítsa a honlapról.

Általános magatartási szabályok

Az előfizetői szolgáltatások igénybevétele során az Előfizető köteles mind a rendelkezésére bocsátott eszközöket (műszaki berendezések, hálózati kártyák és szoftver), mind magát a szolgáltatást rendeltetésszerűen, mások jogainak, jogos érdekeinek figyelembevételével, az általánosan elvárható erkölcsi normák szerint használni (alapelv: mindent úgy szabad, ahogy a valódi életben egy jól nevelt felnőtt megengedheti magának). Ennek keretén belül az Előfizető számára az alábbi tevékenységek tiltottak:

 • felhatalmazás, illetőleg engedély nélkül behatolni más számítógép rendszerekbe, felhasználói adatokba, illetve szoftverekbe (hacking, tiger team) vagy erre utaló felhívást közé tenni;
 • előzetes engedély nélkül módosítani vagy törölni más felhasználók adatait;
 • vírusok terjesztése, fejlesztése;
 • más felhasználók vagy szolgáltatók számítógépeinek vagy ezen gépek port-jainak keresése (portscan), figyelése, másolása, hibás adatcsomagokkal a működés megzavarása, ismert programhibák kihasználása a célgép megzavarásának céljával;
 • a Szolgáltató hálózatának, illetőleg egyes hálózat elemeinek szándékos, illetőleg gondatlan megrongálása;
 • a Szolgáltató engedélye nélküli hálózatmegosztás létrehozása;
 • szerzői, szomszédos vagy egyéb törvényben meghatározott jogokat sértő anyagok továbbítása, lopott szoftver kereskedelem, cserebere „warezolás”;

Amennyiben az Előfizető bármely, a fentiekben megnyilvánuló szerződésszegést követ el, ideértve azt az esetet is, amikor ugyan nem az Előfizető a közvetlen elkövető, de az Előfizető gépének felhasználásával követik el a jelen pontba foglalt tiltott tevékenység valamelyikét, a Szolgáltató felfüggeszti a hálózati hozzáférést és ezzel egyidejűleg felszólítja a fenti tevékenység indoklására vagy a fenti tevékenységtől történő tartózkodásra a jogkövetkezmények feltüntetésével.

Ha a Szolgáltató intézkedése nem vezet eredményre (a szerződésszegést az Előfizető nem szünteti meg), a Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést felmondani.

A Szolgáltató kötelezettségei

Hírközlési titoktartás

A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját, a Szolgáltatóval azonos módon terheli. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség alóli felmentésre, illetőleg a tevékenység megszűnése után fennálló időtartamára a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak.

Ügyfélszolgálat (beleértve a hibabejelentőt) eljárási rendje

 • Az ügyfélszolgálat eljárási rendje

Eljárás kérelmek és panaszbejelentés esetén. Az Előfizető által előterjesztett kérelmet, bejelentést, illetőleg panaszt a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevő előfizetőket, igénylőket, stb., a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati időben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja.

A Szolgáltató a bejelentést, illetőleg a panaszt – amennyiben arra mód van – azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül megvizsgálja. A vizsgálat lefolytatását követően – az összes információ birtokában – a Szolgáltató elbírálja a panasz jogosságát, és erről – annak elutasítása esetén – a válaszát írásba foglalja és egy példányát az Előfizetőnek átadja, vagy kézbesíti (elektronikus formában megküldi) részére. A telefonon érkező reklamáció esetén a Szolgáltató a reklamációt írásban rögzíti és írásban válaszol.

Eljárás számlareklamáció esetén.

Amennyiben az Előfizető a számlán szereplő díj összegszerűségét vitatja, az ezzel kapcsolatos bejelentését az általános szabályok szerint teheti meg a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A bejelentés megválaszolásának befejezéséig a Szolgáltató nem jogosult az előfizetői szerződést az Előfizető vitatott díjtartozására hivatkozással felmondani. Ha az Előfizető a számlán szereplő díj összegszerűségét vitató bejelentését a vitatott díj megfizetésére irányadó határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül, abban az esetben a bejelentéssel érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának idejével meghosszabbodik. A reklamációnak a tárgyhavi számla nem vitatott díjtételeinek kifizetésére azonban nincs halasztó hatálya. A nyilvántartó rendszerben az ügyfél különleges státust kap az iktatással egy időben, ami alapján a reklamált összegre díjbehajtási eljárás nem indul ellene.

A vizsgálat folyamán a következő adatokat gyűjti be a Szolgáltató:

 • Volt-e korábbi reklamációja az elmúlt egy évben;

Az összes adat birtokában a Szolgáltató telefonon keresztül is felveheti a kapcsolatot a panaszos ügyféllel, mely személyes beszélgetés fényt deríthet egyes még tisztázatlan körülményekre. A fenti vizsgálat lefolytatását követően a Szolgáltató elbírálja a számlapanasz jogosságát, és erről írásban, indokot értesítéssel tájékoztatja az ügyfelet. Ha a Szolgáltató a számlareklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy ha ez nem lehetséges, abban az esetben a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértékének el kell érnie a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékét.

Az Előfizető a számlareklamációjának elutasítása esetén jogosult az 1. számú mellékletben felsorolt szervek vizsgálatát kérni. Ha a Szolgáltató az előfizetői panasznak nem ad helyt, és a Felek egymással nem tudnak megegyezni, abban az esetben az előfizetői szerződésből eredő vitájuk ügyében a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság, illetőleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. Az 1. számú melléklet tartalmazza továbbá azon fogyasztóvédelmi szervek, illetékes hatóságok felsorolását, amelyeknél az Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat megteheti. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében megjelölt címeken és ügyfélfogadási időben tart fenn ügyfélszolgálatot. A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban a személyes ügyfélfogadást, valamint ügyfélszolgálatának telefonon, telefaxon való elérhetőségét biztosítja az előfizetők számára.

 • A hibabejelentés, hibaelhárítás eljárási rendje

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során előfizetői hibabejelentésnek minősül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetőség hiányára irányul.

A Szolgáltatónak a hibabejelentést az Előfizető részére vissza kell igazolnia, és nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásban rögzítendő adatok: az Előfizető neve, címe, a hibajelenség leírása, a hibabejelentés időpontja, a hiba oka, a hiba elhárításának módja és időpontja, az Előfizető elektronikus azonosításához szükséges adatok (az Előfizetőhöz telepített berendezések gyári száma és a hozzáféréshez szükséges adapterkártya címe). A lefolytatott vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul, indoklással ellátott értesítéssel köteles az Előfizetőt tájékoztatni írásban az alábbi körülmények valamelyikéről:

 • a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető vagy olyan hiba okból ered, mely nem tartozik jelen szerződés hatálya alá;
 • a hiba kijavítását megkezdte;
 • a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére díjcsökkentést nyújt.

A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében – ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges -, az ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy előzetes értesítés alapján a Szolgáltató erre felhatalmazott képviselője az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, illetve ha műszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetőleg abban a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlő berendezést, vezetéket) elhelyezzen. Amennyiben a Szolgáltató tevékenysége az ingatlan tulajdonosát tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. Az Előfizetőnek a hibaelhárítás során a Szolgáltatóval együtt kell működnie, a hibaelhárítás lehetőségét a szolgáltatás-hozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles. Ha a hibaelhárítást az Előfizető bejelentése alapján végzi a Szolgáltató, az Előfizetőt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az ingatlanra, ahol az Előfizető által használt szolgáltatás-hozzáférési pont található. Ha a hibaelhárítás során a Szolgáltató megbízottja nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az Előfizetőt a helyszíni kiszállás következő időpontjáról vagy az időpont egyeztetés lehetőségéről. Ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az Előfizetővel egyeztetett időpontban a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az Előfizető előre meghatározott mértékű kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az Előfizetőnél merült fel (pl. Előfizető hibás végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A Szolgáltató az Előfizetőnek az ismételt kiszállás díját felszámítja.

A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző hat hónapban az Előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg.

Kizárólag a Szolgáltató jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az Előfizető a meghibásodott hálózat javítására a Szolgáltatón kívül mást vett igénybe, vagy saját maga kívánta megjavítani és ezzel kárt okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a Szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit.

Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén

Együttműködés szükséges elsősorban az átviteli hálózatot üzemeltető szolgáltatóval, illetve az Internet nemzetközi kapcsolatot rendelkezésre bocsátó távközlési szolgáltatóval. E szolgáltatókkal való kapcsolattartás , külön megállapodás alapján történik.

Továbbá a jóhiszemű használat szabályait megsértő felhasználók esetén is együttműködünk a többi Internet szolgáltatóval, együtt közösen lépünk fel ennek megszüntetése és az előfizetők védelme érdekében.

Előfizetési díjak

Havi előfizetési díj. Az előfizetési díjat a Szolgáltató a megegyzett gyakoriság szerint előre számlázza az Előfizető számára, lehetővé téve ezáltal a szolgáltatások igénybevételét.

A Szolgáltató dönthet kedvezményekről, határozott ideig tartó akciókról, amelyek a díjakat csökkenthetik. A Szolgáltató saját érdekében is ennek nyilvánosságát biztosítja.

A Szolgáltató egyedi elbírálás alapján is biztosíthat kedvezményt.

Kiegészítő szolgáltatások hozzáférési díjai

Az Előfizető által igénybe vett kiegészítő szolgáltatások díjainak mértékét (előre fizetendő) a mindenkori díjszabás tartalmazza.

Kedvezmények a hozzáférési díjakban

A Szolgáltató jogosult a hozzáférési díjakban előre meghirdetett akciókban, illetve egyedi döntés alapján kedvezményt nyújtani.

A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése

Az (Internet) szolgáltatásnak a jogszabályokban, így különösen a hatályos szabványokban meghatározott minőségi követelményeknek és a hírközlési hatóság előírásaiban rögzített műszaki követelményeknek, továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételek és az előfizetői szerződés előírásainak kell megfelelnie.

1. sz. Melléklet: Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése

Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseit, panaszait a Központi Ügyfélszolgálaton teheti meg, személyesen, írásban (levélben vagy e-mail-ben). A bejelentés napjától számított 2 munkanapon belül a Szolgáltató kivizsgálja a panaszt, és a vizsgálat eredményéről a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül értesíti az Előfizetőt, az Előfizetői Szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén.

Központi Ügyfélszolgálat (hétfőtől-péntekig: 9.00-17.00):

23VNet Kft.

1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b.

Tel.: 06 1 808 9886

24 órás Ügyfélszolgálat a hét minden napján:

Tel.: 06 20 9529223 érhető el minden a szolgáltatással kapcsolatos hardware meghibásodással kapcsolatban

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató ügyintézésével, döntésével nem ért egyet, panaszával az alábbi szerveket jogosult megkeresni:

 • A területileg illetékes hírközlési területi hivatal
 • A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség
 • Gazdasági Versenyhivatal

2. sz. Melléklet: Előfizetői adatvédelem

(Adatvédelmi tájékoztató)

A 23VNet Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

A 23Vnet Kft. elkötelezi magát az Előfizetők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az előfizetők számára garantált biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséhez.

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az Előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • A személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet;
 • A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet.

Felelősségkorlátozás

 • Az ügyfél saját felelősségére használja a weboldalt és a szolgáltatásokat.
  A szolgáltató kizár minden felelősséget az egyes ügyfél által tanúsított magatartásért.
  A szolgáltató nem szavatol a weboldal, a szolgáltatások ügyfél általi elvárásoknak való megfeleléséért.
  A szolgáltató köteles minden tőle elvárható és ésszerű intézkedést megtenni a szolgáltatás hatékonységának és folymatosságának biztosítása érdekében, de azon veszteségekért, vagy károkért (akár közvetlen akár közvetett), amelyeket a szolgáltatások meghibásodása okozott vagy hibás teljesítás miatt a szolgáltatási díj maximum 100%-ának összegéig felel. A szolgáltató nem felel azért a kárért és veszteségért, amelyet az ügyfél magatartása okozott.
  A szolgáltató nem ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget azokért az esetleges következményekért, amelyek abból következnek, hogy az ügyfél személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási, társadalmi előírások tilalmazzák vagy korlátozzák a weboldal, a szolgáltatások, vagy az azokhoz hasonló egyéb szolgáltatások igénybevételét.
  A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben, az egyedi szolgáltatási szerződésben (megrendelésben) meghatározottakon túl nem felelős az érdekkörén kívül álló okból kifolyólag előállt üzemszünet, elérhetetlenség miatt.
  A szolgáltató nem felel a weboldal használatához és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges -és nem a szolgáltatások részeként biztosított- internetkapcsolat elmaradásáért sem a szolgáltatásokat vagy a weboldal használatát érintő hatósági, bírósági vagy egyéb okból fakadó korlátozásokért.
  A szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, a más által rendelkezésre bocsátott, a szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel.
 • A szolgáltató kizárja felelősségét az adatbeviteli és megjelenítési hibákért, vagy a tévesen feltüntetett árakért.
 • Kizárólag az ügyfél felel az ügyfél által szolgáltatott adatok esetleges hibás voltáért. A szolgáltató nem köteles ellenőrizni az ügyfél által megadott adatok helyességét, és semmilyen felelősség nem terheli a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból eredő következményekért. Az ügyfél köteles helytállni minden olyan következmény tekintetében, amely a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból ered, és amely hátrányosan érinti a szolgáltatót.
 • Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy az ügyfél felel azért, hogy az ügyfél által megadott elérhetőség, amelyre a szolgáltatással kapcsolatos üzenetek, jelszavak kiküldésre kerülnek, helyes legyen és olyan legyen, amelyre küldött üzenetek kézbesíthetők és az oda érkező üzenetek érkezését az ügyfél ellenőrzi, illetve amelyek érkezéséről értesül.
 • Az ügyfél viseli annak kockázatát és felelősségét, hogy az ügyfél által választott szolgáltatáshoz tartozó biztonsági intézkedések az ügyfélnek, mint a szolgáltatásokkal kapcsolatban személyes adatok kezelőjének a személyes adatok kezelésére megfelelőek, megfelelő szintű védelmet nyújtanak. Felek arra alapítva állapodnak meg így, hogy csak az ügyfél rendelkezik részletes tudással arról, hogy milyen applikáció/program keretében, pontosan milyen érintettek milyen adatainak kezelése (jellemzően tárolása, továbbítása) történik a szolgáltatások kertében. Ide tartozik az az eset is, ha hatóság/bíróság/jogalkotó szerv a választott szolgáltatáshoz tartozó intézkedések adott adatkezelésre vonatkozóan az intézedések elégtelenségét mondja ki.
 • Amennyiben az ügyfél az ügyfél által választott szolgáltatáshoz elérhető egyes alkalmazásokat letilt, nem vesz igénybe, az ebből fakadó következményekért egyedül az ügyfél a felelős.
 • A verzió váltásból eredő hibák, működőképesség javítása kizárólag az ügyfél kötelessége és szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az ilyen módon működésképtelenné vált programok által okozott anyagi vagy más kárral kapcsolatban.
 • A hibaelhárítás vagy karbantartás az ügyfél általi akadályoztatásából adódó károkért, következményekért egyedül az ügyfél felelős, szolgáltató nem vonható e körben felelősségre.
 • A szolgáltató vírusveszély elhárítása miatti adattörlés vagy egyéb intézkedés esetén semmiképpen nem felel az adatok elvesztéséből adódó kárért és következményekért, még archiválási kötelezettsége esetén sem.
 • A szolgáltató nem felelős a bírósági vagy hatósági döntés vagy jogszabály alapján, vírusveszély elhárítása érdekében vagy az az ügyfél magatartása miatt véghezvitt szolgáltatási korlátozások, felfüggesztések okozta károkért, következményekért. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az általa biztosított tárhelyen működtetett szolgáltatások üzemelésében, a működés korlátozások, felfüggesztése miatt okozott zavar, leállás következtében keletkező károkra (pl. Bevételkiesés, esetleges forgalomcsökkenés).
 • Az ügyfél kizárólag a felelős a szolgáltatás során az ügyfél által telepített szoftverek, applikációk jogtisztaságáért, felhasználásáért és használhatóságáért, még akkor is, ha esetleg a szolgáltató egyes szoftverek telepítésénél segítséget nyújt.
 • Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződés (megrendelés) megszűnéséig köteles az ügyfél tárhelyén lévő adatállomány szerződés szerinti elérését biztosítani/az ügyfélnek az infrastruktúrát biztosítani, ezt követően azonban nem felel azokért a károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy az ügyfél nem gondoskodott a szolgáltatással érintett adatállománya lementéséről, áthelyezéséről.
 • A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a tűz- és elemi károkért, úgy mint
 • A tűz, robbanás, villámcsapás, szélvihar, felhőszakadás, jégeső, árvíz, földrengés és egyéb elemek által okozott károkért, illetve az erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért.
 • A szünetmentes tápegységek és feszültségvédelmi berendezések által nem kivédett zavarokért, túlfeszültségért és az ebből adódó károkért a szolgáltató szintén nem felel.
 • Egyik fél sem felelős, ha a szerződésben rögzített kötelezettségei végrehajtásának nem, vagy nem a megfelelő mértékben, illetve késedelmesen tesz eleget háború, polgári felkelés, lázadás, tűz, robbanás, földrengés, súlyos energia-ellátási zavar, szükségállapot, sztrájk, nemzeti katasztrófa, valamely állami hatóság vagy szervezet működésének szünetelése esetén, továbbá, ha berendezés, adat vagy anyag szállítóktól történő beszerzése ellehetetlenül, vagy más kontrollálhatatlan körülmény merül fel (összefoglalóan: vis maior események), feltéve, hogy az ilyen vis maior események nem a felek által elkövetett gondatlanság következményei. A jelen szakasz csak a vis maior eseményekkel közvetlen okozati összefüggésben levő tevékenységekre alkalmazandó, közvetett okozati összefüggésre nem.
 • A szolgáltató az adatok elvesztéséből származó következményi károkért csak akkor vállal felelősséget, ha a felek az adatok archiválálására vonatkozóan külön megállapodtak

Adatkezelési tájékoztató

SimplePay – OTP Mobil Kft. – adattovábbítási tájékoztatás

A simplepay rendszerében történő fizetéshez a fizetési oldalon simplepay kiválasztása és az adattovábbítási tájékoztató elfogadása szükséges:

Tudomásul veszem, hogy a 23VNet Kft (Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.) adatkezelő által
a https://hostit.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft.,
mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.
Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja
a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:https://simplepay.hu/vasarlo-aff
23VNet KFT.
webhosting serverhosting
hostit.hu Facebook page 
hostit.hu Googleplus page
Cégnév: 23VNet KFT.
Adószám: 12188224-2-43
Közösségi adószám: HU12188224
Általános kérdések: info@hostit.hu
Egyeztetés számlázásról: szamla@hostit.hu
Iroda: 1132 Budapest, Victor Hugo 11. Alfa irodaház A2010
Telefonszám: +36-1-8089886
Ügyfélszolgálati idő: Munkanap 9:00-tól 17:00-ig