Feldolgozás
loading

Új Domain Regisztráció 

Keressünk Önnek domain nevet!
**Figyelem** a feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁt nem tartalmazzák! Amennyiben egy .hu domain igényről kiderül, hogy az nem teljesíthető a 23VNet Kft. jóváírja a befizetett összeget a számlafizető fiókjába kreditként, amelyet a számlafizető más szolgáltatás díjának kiegyenlítésére használhat fel. A 23VNet Kft. 2022.02.01 -től kezdődően nem végez jóváírást olyan domainek után, amelyek a regisztáció benyújtásakor igazolatlannak és szabályzatba ütközőnek minősülnek. Különös tekintettel a személy neveket domain névként, de nem az adott személy nevében sem annak hozzájárulásával indított regisztrációkra. Ugyanezt a szabályt érvényesíti DRSz 2.2.4 -es pontja esetében is.

Domain

 hu

 party

 site

 top

 world

 eu

 com

 net

 org

 co.uk

 info

 ro

 ru

 at

 biz

 co.at

 me.uk

 org.uk

 pro

 co.hu

 cz

 de

 education

 in

 me

 mobi

 name

 network

 tel

 us

 ws

 cc

 co.in

 firm.in

 gen.in

 ind.in

 net.in

 org.in

 be

 nl

 tv

 au

 it

 asia

 ca

 ch

 co

 dk

 es

 fr

 li

 lu

 ma

 pw

 se

 xxx

 bolt.hu

 casino.hu

 city.hu

 erotica.hu

 erotika.hu

 eu.com

 film.hu

 forum.hu

 games.hu

 hotel.hu

 news.hu

 reklam.hu

 sex.hu

 shop.hu

 sport.hu

 studio

 szex.hu

 utazas.hu

 info.hu

 org.hu

 ltd

 com.pl

 pl

 travel

 ingatlan.hu

 jogasz.hu

 media.hu

 trade

 hk

 co.il

 live

 lt

 space

 lv

 one

 video.hu

 agrar.hu

 konyvelo.hu

 lakas.hu

 suli.hu

 priv.hu

 tozsde.hu

 tm.hu

 uk

 cn.com

 bar

 us.com

 io

 vc

 ae

 com.ua

 xyz

 jp

 toys

 shop

 tech

 link

 cloud

 com.au

 consulting

 moda

 cat

 dance

 guru

 art

 center

 dev

 fi

 tw

 online

 life

 store

Domain regisztráció egyszerűen és gyorsan!
Írja be a mezőbe az elképzelt Domain nevet, hogy ellenőrizhessük regisztrálhatóságát.

A .hu domain igénylőlap a szerződés a .hu Nyilvántartóval. Szükséges az új .hu domain név regisztrációhoz, ha nem sikerült on-line aláírni továbbá a .hu domain név átkéréshez. Letöltéséhez kattintson ide.

Magánszemélyeknek nyilatkozat a személyi igazolványszámról
Magánszemély kapcsolattartói hozzájárulás

Domain átkéréshez, Kattintson ide

TLD Min. évek száma Domain név regisztráció Domain név hosszabbítás Domain név átkérés
hu 1 1650Ft 1350Ft 1750Ft
hu (IDN) 1 1650Ft 1350Ft 1750Ft
party 1 12750Ft 11900Ft N/A
site 1 10900Ft 10900Ft N/A
top 1 6500Ft 6500Ft N/A
world 1 13250Ft 11900Ft N/A
eu 1 2700Ft 2800Ft 2700Ft
com 1 5000Ft 5000Ft 5000Ft
net 1 7200Ft 7200Ft 7200Ft
org 1 5500Ft 5500Ft 5500Ft
co.uk 1 6100Ft 6100Ft N/A
info 1 10500Ft 10500Ft 10500Ft
ro 1 7900Ft 7000Ft N/A
ru 1 6800Ft 6800Ft N/A
at 1 11500Ft 12600Ft N/A
biz 1 7900Ft 8500Ft 7900Ft
co.at 1 8500Ft 8500Ft N/A
me.uk 1 5500Ft 5500Ft N/A
org.uk 1 5000Ft 5000Ft N/A
pro 1 8900Ft 8900Ft N/A
cn 1 N/A 12500Ft N/A
co.hu 1 1650Ft 1450Ft 1750Ft
cz 1 3600Ft 3600Ft N/A
de 1 8800Ft 8800Ft 8800Ft
education 1 12000Ft 12000Ft N/A
host 1 N/A 26400Ft N/A
hosting 1 N/A 12700Ft N/A
in 1 4300Ft 4300Ft N/A
me 1 12000Ft 12000Ft N/A
mobi 1 12200Ft 12200Ft 122000Ft
name 1 5400Ft 5400Ft N/A
network 1 8900Ft 8900Ft N/A
tel 1 5000Ft 5000Ft N/A
us 1 4300Ft 4300Ft 4300Ft
ws 1 6600Ft 6600Ft N/A
cc 1 7700Ft 7700Ft 8250Ft
co.in 1 2200Ft 2200Ft N/A
firm.in 1 1700Ft 1700Ft N/A
gen.in 1 1700Ft 1700Ft N/A
ind.in 1 1700Ft 1700Ft N/A
net.in 1 1700Ft 1700Ft N/A
org.in 1 1700Ft 1700Ft N/A
be 1 4000Ft 4000Ft N/A
nl 1 4300Ft 4300Ft N/A
tv 1 16500Ft 16500Ft 16500Ft
au 1 7700Ft 7700Ft N/A
it 1 7700Ft 7700Ft N/A
asia 1 8000Ft 8000Ft 9600Ft
ca 1 6100Ft 6100Ft N/A
ch 1 9900Ft 9900Ft N/A
co 1 12700Ft 12700Ft N/A
dk 1 9400Ft 9400Ft N/A
es 1 12700Ft 12700Ft N/A
fr 1 7600Ft 7600Ft N/A
li 1 9900Ft 9900Ft N/A
lu 1 14750Ft 14750Ft N/A
ma 1 28600Ft 28600Ft N/A
pw 1 4750Ft 8900Ft N/A
se 1 9900Ft 9900Ft N/A
xxx 1 27500Ft 27500Ft N/A
bolt.hu 1 1650Ft 1450Ft 1750Ft
casino.hu 1 1850Ft 1500Ft N/A
city.hu 1 1850Ft 1450Ft 1750Ft
erotica.hu 1 1350Ft 1500Ft 1750Ft
erotika.hu 1 1350Ft 1400Ft 1750Ft
eu.com 1 11000Ft 11000Ft N/A
film.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
forum.hu 1 1350Ft 1100Ft N/A
games.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
hotel.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
news.hu 1 1350Ft 1100Ft N/A
reklam.hu 1 1350Ft 1100Ft N/A
sex.hu 1 1650Ft 1350Ft N/A
shop.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
sport.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
studio 1 13500Ft 13500Ft N/A
szex.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
utazas.hu 1 1350Ft 1100Ft N/A
info.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
org.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
ltd 1 5000Ft 10500Ft N/A
com.pl 1 9900Ft 11000Ft N/A
pl 1 9500Ft 10200Ft N/A
travel 1 50600Ft 50600Ft N/A
ingatlan.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
jogasz.hu 1 1350Ft 1400Ft N/A
media.hu 1 1350Ft 1350Ft 1750Ft
trade 1 4900Ft 12900Ft N/A
hk 1 18100Ft 18100Ft N/A
sk 1 N/A 7700Ft 7700Ft
co.il 2 15000Ft 15000Ft N/A
live 1 14300Ft 14300Ft N/A
lt 1 7200Ft 7200Ft N/A
space 1 9750Ft 10000Ft N/A
lv 1 9400Ft 9400Ft N/A
one 1 5000Ft 5000Ft N/A
video.hu 1 1350Ft 1100Ft N/A
agrar.hu 1 1650Ft 1350Ft 1750Ft
konyvelo.hu 1 1650Ft 1300Ft 1750Ft
lakas.hu 1 1650Ft 1300Ft 1750Ft
suli.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
priv.hu 1 1350Ft 1350Ft 1750Ft
tozsde.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
tm.hu 1 1350Ft 1100Ft 1750Ft
uk 1 5000Ft 5000Ft N/A
cn.com 1 22000Ft 22000Ft N/A
bar 1 26400Ft 26400Ft 26400Ft
us.com 1 12350Ft 12350Ft N/A
io 1 24200Ft 24200Ft N/A
vc 1 15750Ft 14300Ft 14300Ft
ae 1 23550Ft 23550Ft N/A
com.ua 1 18200Ft 18200Ft N/A
xyz 1 0Ft 0Ft N/A
jp 1 24750Ft 24750Ft N/A
toys 1 18700Ft 18700Ft N/A
shop 1 0Ft 0Ft N/A
tech 1 20750Ft 16500Ft N/A
link 1 7700Ft 8250Ft N/A
cloud 1 10500Ft 13850Ft N/A
com.au 2 5000Ft 5000Ft N/A
consulting 1 11000Ft 11000Ft N/A
moda 1 11000Ft 11000Ft 11000Ft
cat 1 7700Ft 16000Ft N/A
dance 1 13500Ft 13500Ft 13500Ft
guru 1 14900Ft 15500Ft N/A
art 1 6750Ft 9900Ft N/A
center 1 7200Ft 8500Ft 7200Ft
dev 1 9900Ft 9900Ft 9900Ft
fi 1 16000Ft 16000Ft N/A
tw 1 13200Ft 13200Ft 13200Ft
online 1 18250Ft N/A N/A
life 1 12750Ft N/A N/A
store 1 28750Ft N/A N/A
PaypalCheckBank Transfer

**Figyelem** a feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁt nem tartalmazzák!

23VNet KFT.
webhosting serverhosting
hostit.hu Facebook page  hostit.hu Googleplus page
Cégnév: 23VNet KFT.
Adószám: 12188224-2-43
Közösségi adószám: HU12188224
Általános kérdések: info@hostit.hu
Egyeztetés számlázásról: szamla@hostit.hu
Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefonszám: +36-1-8089886
Ügyfélszolgálati idő: Munkanap 9:00-tól 17:00-ig